Sunday, September 24, 2023

ဆက်သွယ်ရန်

လှူဒါန်းနိုင်ရန်

  • အကောင့်အမည် – ဒေါ်နန်းလင်းခမ်း
  • အကောင့်နံပါတ် -202 460 010 002 695 6
  • ဘဏ် -Co-Operative Bank Ltd (CB Bank Ltd)
  • ဆွီကုတ်အမှတ် -CPOBMMMY
  • ဘဏ်လိပ်စာ – နံပါတ်-၁၂၉၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ

 

ဆက်သွယ်ရန်

   • တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ မြန်မာ
   • (+95) 09 965 592 347
   • ssdftgi@ssdf.site
   • Facebook -shan state development foundation
   • Website: burmese.shanstatedevelopmentfoundation.org

 

 

အဖတ်အများဆုံ